USPOREDNA TABELA


Opis usluga BBI WELCOME Paket BBI SMART Paket BBI PRESTIGE Paket BBI SENIOR Paket
Otvaranje i mjesečna bez naknade za vođenje tekućeg računa
Dostava izvoda putem e-maila - bez naknade
Debitna kartica MasterCard Debit - osnovni korisnik (bez naknade za izdavanje i bez godišnje članarine)
Debitna kartica MasterCard GOLD - osnovni korisnik (bez naknade za izdavanje i bez godišnje članarine)
Kupovna kartica - bez naknade za izdavanje
Kupovna kartica - bez godišnje članarine
Kupovna kartica - bez naknade za vođenje računa
Internet bankarstvo eBBI ili mBBI (korisnikov odabir)
Internet bankartvo eBBI i Mbbi
SMS usluga (bez naknade za uključenje + bez mjesečne naknade+ prvih deset poruka besplatno)
Trajni nalog-bez naknade za uključenje standardnog trajnog naloga
Izdavanje svih vrsta potvrda
Niže naknade na transakcije UPP za gotovinske transakcije
Mjesečna cijena paketa 1,- KM 4,99 KM 9,99 KM 1,50 KM


Česta pitanja

Šta je BBI paket?

BBI paket račun, kao NOVI proizvod Banke, predstavlja paket kombinovanih proizvoda i usluga koji će zadovoljiti sve klijentove potrebe. Plaćanjem jedinstvene cijene paketa na mjesečnoj osnovi klijent ostvaruje uštede u odnosu na pojedinačne cijene svakog proizvoda i usluge unutar paketa.

Kako otvoriti BBI paket račun?

a) Klijenti koji žele otvoriti BBI paket račun, trebaju se obratiti u najbližu poslovnicu BBI banke i zatražiti otvaranje odgovarajućeg paketa.

a) Neophodna dokumentacija za ugovaranje BBI paketa za nove klijente je:

Fotokopija lične karte CIPS prijavnica
Popunjena pristupnica za ugovaranje paketa (ovjerena pristupnica kod poslodavca ukoliko korisnik želi aplicirati za kupovnu karticu – samo za SMART i PRESTIGE paket)
Dokaz o statusu penzionera / BIZ korisnika (fotokopija penzionog čeka / rješenje o invalidnini-samo za SENIOR paket)
Dokaz o statusu studenta / volontera / nezaposlenog (fotokopija indexa, potvrda o volontiranju, potvrda sa biroa) – samo za WELCOME paket

b) Postojeći klijenti Banke koji koriste proizvode sadržane u paketu mogu uzeti paket te na taj način iskoristit sve prednosti paketa i umanjiti troškove nakanda korištenja navedenih proizvoda.

Dokumentacija neophodna za ugovaranje BBI paketa za postojeće klijente je:

Popunjena pristupnica za ugovaranje paketa
Klijenti koji već koriste kupovnu karticu nisu u obavezi ovjeriti pristupnicu kod poslodavca.
Za klijente koji nisu korisnici kupovne kartice, a žele je koristiti u sklopu paketa neophodno je da dostave ovjerenu pristupnicu kod poslodavca – samo za SMART i PRESTIGE paket)

Prednosti BBI paket računa?

Prednosti korištenja BBI paket računa su mnogobrojne, ovim putem ćemo izdvojiti samo neke od njih:

Ušteda novca (plaćanjem jedinstvene cijene paketa na mjesečnoj osnovi klijent ostvaruje uštede u odnosu na pojedinačne cijene svakog proizvoda i usluge unutar paketa, klijent plaća svoje račune uz uštedu čak do 70% po nalogu)
Ušteda vremena (korištenjem elektronskog bankarstva klijent štedite vrijeme za odlazak u poslovnicu – sve transakcije obavlja putem Interneta)

Koja je razlika između SENIOR I WELCOME paketa?

Razlika između welcome i senior paketa se ogleda u sljedećem:

BBI WELCOME PAKET je namijenjen studentima (koji pripadnost grupi studenata dokazuju fotokopijom indexa), volonterima (koji dostave potvrdu o volontiranju) te svim nezaposlenim (koji dostave potvrdu sa biroa).

BBI SENIOR PAKET je namijenjen penzionerima / umirovljenicima koji pripadnost ovoj grupi dokazuju fotokopijom čeka od penzije te BIZ korisnicima koji pripadnost ovoj grupi dokazuju riješenjem o invalidnini.

Koji paket je najbolji za klijenta koji ima tekući račun i eBBI?

Za klijenta koji u BBI banci ima tekući račun i eBBI preporučujemo SMART paket. Cijena ovog paketa iznosi 4,99 KM. Naime, u ovu cijenu uračunata je već spomenuta naknada za vođenje tekućeg računa u iznosu od 2,00 KM, tako da klijent za dodatnih 2,99 KM, kada postane korisnik SMART paketa postaje:

- Oslobođen troškova za izdavanje i godišnju članarinu za Master Card Debit,
- Oslobođen troškova za izdavanje i mjesečnu naknadu za kupovnu karticu,
- Oslobođen troškova plaćanja mjesečne naknade za mBBI ili za eBBI, kao i troškova za SMS uslugu.

Šta nudi PRESTIGE paket?

Za klijente koji žele više tu je naš PRESTIGE paket sa posebnom paletom usluga/ proizvoda. U okviru PRESTIGE paketa, po mjesečnoj cijeni 9,99 KM, klijent osim svih prednosti navedenih u SMART paketu dobiva i:

- Niže naknade za gotovinske transakcije u UPP
- Debitnu MasterCard Gold karticu koja je vezana uz tekući račun. Pogodnosti koje ostvarujete korištenjem ove kartice su: besplatan pristup poslovnim salonima na aerodromima u Sarajevu, Beogradu i Beču, te podizanje gotovine na bilo kojem ATM-u u zemlji i inostranstvu – bez naknade.

Korisnicima Prestige paketa sve vrste potvrda izdaju se bez naknade.

Kontaktirajte nas da pronađemo
najbolje rješenje za Vaše potrebe.

Napomena: Popunjavanje zahtjeva u nastavku je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.


* Ostavljanjem ličnih podataka dajete saglasnost Banci da Vas može kontaktirati.


Besplatni info telefon

0800 200 20

info@bbi.ba

www.bbi.ba


Facebook  Youtube

© Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Developed by etrade.ba