Posebna paleta usluga BBI Banke namijenjena VIP klijentima u okviru Prestige paketa po cijeni od 9,99 KM uključuje

Otvaranje i mjesečno vođenje tekućeg računa - bez naknade
Dostava izvoda putem e-maila - bez naknade
Debitna kartica MasterCard GOLD – osnovni korisnik (bez naknade za izdavanje i bez godišnje članarine)
Kupovna kartica – bez naknade za izdavanje
Kupovna kartica – bez godišnje članarine
Kupovna kartica – bez naknade za vođenje računa
Internet bankarstvo eBBI ili mBBI (korisnikov odabir)
Internet bankarstvo eBBI i mBBI
SMS usluga (bez naknade za uključenje + bez mjesečne naknade + prvih deset poruka besplatno)
Trajni nalog – bez naknade za uključenje standardnog trajnog naloga
Izdavanje svih vrsta potvrda
Niže naknade za gotovinske transakcije u unutrašnjem platnom prometu (UPP)

Kontaktirajte nas da pronađemo
najbolje rješenje za Vaše potrebe.

Napomena: Popunjavanje zahtjeva u nastavku je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.


* Ostavljanjem ličnih podataka dajete saglasnost Banci da Vas može kontaktirati.


Besplatni info telefon

0800 200 20

info@bbi.ba

www.bbi.ba


Facebook  Youtube

© Bosna Bank International d.d. Sarajevo 2015
Developed by etrade.ba